สำนักงาน อินทรลิสซิ่ง กรุ๊ป ลำพูน

อาคารสำนักงาน อินทรลิสซิ่ง กรุ๊ป ลำพูน ซึ่งบริษัท K – Home เป็นผู้ออกแบบพร้อมก่อสร้าง และ ได้เข้าร่วมพิธีตามหลักศาสนพิธี ฤกษ์ดีวันมงคล พร้อมกับคณะผู้บริหาร ของ บริษัท อินทร กรุ๊ป ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานใน project นี้