งานที่กำลังก่อสร้าง

RKK SPEED CART CIRCUIT

โครงการก่อสร้างสนามแข่งรถโกคาร์ทมาตรฐานของเชียงใหม่ RKK SPEED CART CIRCUIT ก่อสร้างโดย เค โฮม คอนสตรัคชั่น

The Y House
บ้านคุณวิน
บ้านคุณณิชสุข
บ้านคุณเดชา