งานที่สร้างเสร็จ

RKK SPEED CART CIRCUIT

โครงการก่อสร้างสนามแข่งรถโกคาร์ทมาตรฐานของเชียงใหม่ RKK SPEED CART CIRCUIT ก่อสร้างโดย เค โฮม คอนสตรัคชั่น

The Y House
ปัทกาณฑ์ ฟาสเทนเนอร์
บ้านคุณจอย

กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2560 นี้

บ้านคุณธราธิป
บ้านคุณกนกพร

บ้านคุณกนกพร

บ้านลูกค้า Lake view park

บ้านลูกค้า Lake view park

The Y Boutique

The Y Boutique

บ้านคุณสิริลักษณ์

บ้านคุณสิริลักษณ์

อิงเพลส (Ing – Place)
บ้านคุณศักดา

บ้านคุณศักดา

บ้านคุณอนันต์

บ้านคุณอนันต์

บ้านคุณพิเชษฐ์

บ้านคุณพิเชษฐ์

บ้านคุณ Hasler

บ้านคุณ Hasler

บ้านคุณชูชัย

บ้านคุณชูชัย

สถานตรวจสภาพรถ ลำพูน

สถานตรวจสภาพรถ ลำพูน

Sale Gallery The Benefits Condo

Sale Gallery The Benefits Condo

บ้านคุณสมคิด
บ้านคุณศักดิ์ชัย

บ้านคุณศักดิ์ชัย

The Benefits Condo

The Benefits Condo

บ้านฟลอร่าวิลล์

บ้านฟลอร่าวิลล์

บ้านคุณจักรินทร์

บ้านคุณจักรินทร์

โครงการ Ramino ต้นน้ำ 2

โครงการ Ramino ต้นน้ำ 2

โครงการ Ramino ต้นน้ำ

โครงการ Ramino ต้นน้ำ

บ้านคุณพรธนา

บ้านคุณพรธนา

The Grand Benefits Condo

The Grand Benefits Condo

บ้านคุณอัมพร

บ้านคุณอัมพร

บ้านคุณวุฒิ

บ้านคุณวุฒิ

ตึกแฝดคุณยุพิน

ตึกแฝดคุณยุพิน

บ้านคุณวชิราภรณ์

บ้านคุณวชิราภรณ์