fbpx

งานระบบป้องกันปลวก

 

การติดตั้งระบบท่อเคมีป้องกันปลวกใต้อาคารระหว่างการก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะพื้นบ้านในอนาคต…

ระบบติดตั้งท่อเคมี (Chemical Termite pipe) คือการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง (High Pressure Injector) ผ่านทางท่อ น้ำยาที่ฉีดจะกระจายเคลือบผิวดินใต้อาคารเพื่อทำให้ผิวดินส่วนนั้นเป็นพิษต่อปลวก ทำให้ปลวกไม่สามารถสร้างรังและอาศัยอยู่ได้

“ 4 ขั้นตอน การป้องกันและกำจัดปลวก ” มีดังนี้

1. หลังจากเทคานคอนกรีต ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ และก่อนที่จะเทพื้น ชั้นที่ 1 ทำการวางระบบท่อ เพื่ออัดน้ำยาป้องกันปลวก

 

2. การสเปรย์น้ำยาป้องกันปลวก พื้นภายในโดยทั่ว ตามอัตราส่วนความเข้มข้นของน้ำยา

3. อัดน้ำยาป้องกันปลวก ลงพื้นดินโดยรอบบริเวณบ้าน

4. หลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบระบบป้องกันปลวก และอัดน้ำยาเพิ่มลงท่อทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลานาน 3 ปี ตามการรับประกันของบริษัท เคโฮม คอนสตรัคชั่น

___________________

📌 งานระบบป้องกันปลวกของบริษัท
K – Home Construction 📌

___________________


         ✅  มีความปลอดภัย
         ✅  ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
         ✅  ตรวจเช็คทุกๆ 6 เดือน
         ✅  รับประกันนาน 3 ปี

              (**หมายเหตุ : เป็นไปตามเขื่อนไขของบริษัท)

 

สอบถามโทร. 081-8889496

Scroll Up