fbpx

ดูงานสถาปนิก 2558

งานสถาปนิก 2558 จัดที่ Impact เมืองทองธานี ปีนี้ทางเคโฮม เห็นความสำคัญต่อวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงได้จัดส่งทีมงานไปดูงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินสภาวะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคตและรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคของวัสดุใหม่ๆ หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่ๆ และนำมาปรับใช้ในงานก่อสร้างของทางเคโฮม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าที่จะได้บ้านที่ดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับ

Scroll Up