fbpx

สำนักงานอินทรลิซซิ่ง และ ตรอ สาขาแม่ริม

อาคาร ตรอ อินทรสาขาแม่ริม ทางเคโฮมของเราได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 2 อาคารได้แก่ อาคารตรวจสภาพรถ และ อาคารสำนักงาน
Scroll Up