fbpx

อินทร ลิสซิ่ง กรุ๊ป (ป่าซาง จ.ลำพูน)

“ ความคืบหน้างานก่อสร้างอินทร ลิสซิ่ง กรุ๊ป (ป่าซาง จ.ลำพูน) ”

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อินทรลิสซิ่ง กรุ๊ป ที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งบริษัท K – Home เป็นผู้ออกแบบพร้อมก่อสร้าง 

Scroll Up