fbpx

ทีมวิศวกร

ทีมวิศวกร

“ แข็งแรง มั่นคง ทนทาน มีมาตรฐาน กล้ารับประกัน ”

คุณภาพของงานเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราใส่ใจอยู่เสมอ งานก่อสร้างที่เราดำเนินการต้องมีมาตรฐาน
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน สร้างบ้านทุกหลังให้มีความแข็งแรง มั่นคง ทนทาน ใส่ใจ
ทุกรายละเอียดเสมือนสร้างบ้านให้กับตัวเอง เลือกวัสดุที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนก่อสร้างจนบ้านแล้วเสร็จ และเรายังรับประกันคุณภาพ ทั้ง โครงสร้างอาคาร การติดตั้งหลังคา
งานระบบไฟฟ้าและประปา คุณภาพวัสดุ รวมไปถึงงานป้องกันปลวก

บ้านคุณภาพเกิดจากขั้นตอนการก่อสร้างที่มีมาตรฐาน และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ