ทำไมต้อง Slump Test ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง

Slump Test

แน่นอนเลยว่า “คอนกรีต” คือองค์ประกอบหลักที่เราใช้ในงานก่อสร้าง แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า คอนกรีตที่เราสั่งจากโรงงานมานั้น จะได้ค่าที่ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่

ลูกค้าหลายๆท่านอาจยังจะไม่รู้ ว่าคอนกรีตที่เราสั่งจากโรงงาน เพื่อมาใช้เทในงานก่อสร้าง สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งทางบริษัท K – Home Construction มีการตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะเทคอนกรีตในงานต่างๆ การตรวจสอบนี้ เราเรียกว่า “Slump Test” หรือ การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต เป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของอัตราส่วนผสมของคอนกรีต ซึ่งตรวจสอบได้โดยดูค่ายุบตัวของคอนกรีต ซึ่งในแต่ละส่วนงานจะมีค่ามาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป ตาม มทช. 101-2561 มาตรฐานงานคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงแม้ว่า คอนกรีตที่เราสั่งจะมาจากโรงงานที่มีมาตรฐานอยู่แล้ว แต่บริษัท K – Home Construction ก็ยังเพิ่มความมั่นใจขึ้นอีกขั้น ด้วยการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต ก่อนที่จะเทในงานต่างๆทุกครั้งเสมอ เพื่อให้บ้านของคุณลูกค้าทุกท่าน มีส่วนประกอบต่างๆที่มั่นคง แข็งแรง ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ และที่สำคัญคือได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

Slump Test
Slump Test คืออะไร?

Slump Test คืออะไร?

Slump Test คือ การทดลองการยุบตัวของคอนกรีต เป็นการทดสอบอัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่สั่งจากโรงงาน ให้ได้ค่าถูกต้องตามมาตรฐาน ก่อนการเทคอนกรีตในส่วนงานต่างๆของงานก่อสร้าง

เครื่องมือที่ใช้ในการ Slump Test

เครื่องมือที่ใช้ในการ Slump Test

1. แบบ (Mold) เป็นวัสดุทรงกรวย ทำด้วยโลหะที่ไม่ทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์
2. เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) เป็นแท่งเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร (5/8 นิ้ว) ยาว 610 มิลลิเมตร (24 นิ้ว) ปลายด้านที่ใช้กระทุ้งมีลักษณะมน

ค่าการยุบตัวของคอนกรีต

ค่าการยุบตัวของคอนกรีต
(มทช. 101-2561 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ฐานราก ค่าการยุบตัวของคอนกรีตอยู่ที่ 5-7.5 เซนติเมตร
แผ่นพื้น คาน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่าการยุบตัวของคอนกรีตอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตร
เสา ตอม่อ ค่าการยุบตัวของคอนกรีตอยู่ที่ 5-12.5 เซนติเมตร
ครีบคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังบางๆ ค่าการยุบตัวของคอนกรีตอยู่ที่ 5-15 เซนติเมตร

การเก็บก้อนลูกปูนตัวอย่าง

การเก็บก้อนลูกปูนตัวอย่าง

เก็บคอนกรีตขนาดมาตรฐานในรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร เพื่อนำไปทดสอบ การรรับกำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน