แบบบ้านสวย

แบบบ้าน KS

แบบบ้านหลังเล็ก

แบบบ้าน KM

แบบบ้านหลังกลาง

แบบบ้าน KL

แบบบ้านหลังใหญ่

แบบอาคาร KC

แบบคอนโดมิเนียม โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ และอาคารพาณิชย์