บ้านลูกค้า K-Home บ้าน 3 ชั้น Modern Style พร้อมลิฟท์โดยสาร