การออกแบบพร้อมก่อสร้าง

[:en]

มัดจำค่าแบบเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท
(ใช้เป็นส่วนลดในสัญญาก่อสร้างภายหลัง)

[:]