ดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสารชี้แจงราคาค่าแบบลูกค้า

  1. รายละเอียดแบบก่อสร้าง
  2. เงื่อนไขด้านทำเลที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคาร
  3. การรับประกันและการชำระเงิน
  4. รายละเอียดการให้บริการและขั้นตอนการปลูกสร้างอาคาร
  5. รายละเอียดแบบก่อสร้างอาคารและเงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

ชื่อ Name *

เบอร์โทร Phone Number *

อีเมล e-mail *