fbpx

อินทร ลิสซิ่ง กรุ๊ป (ป่าซาง จ.ลำพูน)

“ พิธียกเสาเอก ของอาคารสำนักงาน อินทรลิสซิ่ง กรุ๊ป ” ทางบริษัท K – Home Construction ได้นำภาพบรรยากาศ พิธียกเสาเอก ของอาคารสำนักงาน อินทรลิสซิ่ง กรุ๊ป ที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งบริษัท K – Home เป็นผู้ออกแบบพร้อมก่อสร้าง และ ได้เข้าร่วมพิธีตามหลักศาสนพิธี ฤกษ์ดีวันมงคล พร้อมกับคณะผู้บริหาร ของ บริษัท อินทร กรุ๊ป ในวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานใน project นี้

jamjuree ariya

01/11/2019
Scroll Up