fbpx

ปลั๊กไฟและความรู้เบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่ง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งปลั๊กไฟภายในบ้านมาฝากกันครับ โดยปลั๊กไฟบ้านเราจะมีอยู่ 2 แบบ
โดยแบบแรกจะเป็นแบบที่มีสายดิน ส่วนแบบที่สองจะเป็นแบบที่ไม่มีสายดิน
ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น
ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น
ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น
ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น
ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น

ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น

ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น
ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น
ความสูงของตำแหน่งปลั๊กไฟภายในบ้านคร่าวๆ จะมีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน
แต่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของเจ้าของบ้านได้เพื่อให้เหมาะสมกับการวางเฟอร์นิเจอร์หรือการใช้งานแต่ละจุดนั้นๆ
ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น
ปลั๊กไฟและการกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น