fbpx

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมงานก่อสร้างโรงพยาบาลโรคไต จ.ลำพูน

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมงานก่อสร้างโรงพยาบาลโรคไต จ.ลำพูน

บริษัท K-Home Construction เปิด!! ไซต์งาน ต้อนรับอาจารย์ และน้องๆนักศึกษา จำนวนมากกว่า 60 ท่าน จาก สาขาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( มทร. ล้านนา ) เพื่อแชร์ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาตร์ให้กับว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่ ได้สัมผัสกับงานก่อสร้างจริง การทำงานจริงของอาชีพวิศวกร และความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งด้านการออกแบบ, การควบคุมงาน, การก่อสร้าง และความรู้ด้านกฎหมาย พร้อมพาเดินชมรอบไซต์งานก่อสร้าง ให้น้องๆได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์ดีๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป….

โครงการ : โรงพยาบาลโรคไต จ.ลำพูน
ออกแบบ และก่อสร้าง : บริษัท เค โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด
วิทยากร : คุณเรวรรฒ, คุณนพดล, คุณทรงเดช และคุณศรันยพงศ์ (พี่ๆวิศวกร ของบริษัท K-Home Construction) พิธีกรดำเนินรายการ : คุณณรงค์วิทย์
ผู้เยี่ยมชม : อาจารย์ พิสุต รอดวินิจ และน้องๆนักศึกษา จาก สาขาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( มทร. ล้านนา )