fbpx

K-Home แสดงความยินดีกับลูกค้า เดือนกันยายน 2554

ทีมงาน K-Home Construction ได้เข้าไปแสดงความยินดีและขอบคุณลูกค้า คุณมยุรา สิงห์โตวนา ที่ให้ความไว้วางใจให้บริษัท เคโฮมคอนสตรั๊คชั่น จำกัด ได้ดูแลสร้างบ้านหลังนี้ ลงหนังสือ Home Buyer’s Guide ฉบับที่ 78 เดือนกันยายน 2554

K-Home ขอบคุณลูกค้าลงหนังสือ Home Buyer's Guide ฉบับที่ 78 เดือนกันยายน 2554
K-Home ขอบคุณลูกค้าลงหนังสือ Home Buyer’s Guide ฉบับที่ 78 เดือนกันยายน 2554
Home Buyer's Guide ฉบับที่ 78 เดือนกันยายน 2554
Home Buyer’s Guide ฉบับที่ 78 เดือนกันยายน 2554