fbpx

โรงพยาบาลโรคไต ลำพูน

ส่งมอบอาคารเป็นที่เรียบร้อย

งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% พร้อมกับส่งมอบอาคารเป็นที่เรียบร้อย กับ อาคารโรงพยาบาลโรคไต จ.ลำพูน อาคารใหญ่ 4 ชั้น สไตล์ Modern ที่มีความสวยงาม หรูหรา และทันสมัย ผลงานการออกแบบ พร้อมก่อสร้างของบริษัท เค โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด

ความคืบหน้างานก่อสร้าง

อัพเดตความคืบหน้างานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลโรคไต จ.ลำพูน อาคารใหญ่ 4 ชั้น สไตล์ Modern ที่มีความสวยงาม หรูหรา และทันสมัย ผลงานการออกแบบ พร้อมก่อสร้างของบริษัท เค โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด

พิธียกเสาเอก

วันนี้นำภาพบรรยากาศ พิธียกเสาเอก อาคารเชียงใหม่คลีนิคโรคไต โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล พร้อมคณะแพทย์ และทีมงานของบริษัท เคโฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้าร่วมพิธีในวันฤกษ์ดี ซึ่งได้กราบนมัสการ ครูบาเจ้าเทือง วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ทำพิธีเจิมเสาเอก เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้

วันนี้นำภาพบรรยากาศ พิธียกเสาเอก อาคารเชียงใหม่คลีนิคโรคไต โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล พร้อมคณะแพทย์ และทีมงานของบริษัท เคโฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้าร่วมพิธีในวันฤกษ์ดี ซึ่งได้กราบนมัสการ ครูบาเจ้าเทือง วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ทำพิธีเจิมเสาเอก เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้