fbpx

ทำเลที่ดิน สำหรับปลูกสร้างอาคาร

ขนาดที่ดิน จะต้องเหมาะสมกับแบบอาคารที่จะก่อสร้าง โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบอาคารที่ท่านเลือก
ตำแหน่งที่ดิน ที่จะปลูกสร้างต้องอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียง บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ที่ดินที่จะต้องทำการถม หรือปรับระดับ ต้องปรับให้เรียบร้อยก่อนทำสัญญา โดยท่านเป็นผู้ดำเนินการเองหรือถ้าต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ขอให้แจ้งทางบริษัทฯทราบ
กรณีที่ดินอยู่ในโครงการหรือหมู่อาคาร ท่านจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณีที่โครงการหรือหมู่อาคารนั้นๆ เรียกเก็บ หรือไม่อนุญาตให้พักในสถานที่ที่ทำการก่อสร้าง หรือ การที่ท่านเลือกแบบอาคารที่เต็มพื้นที่ก็ดีท่านจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปพักนอกสถานที่
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีสายเมนต์ของเสาไฟฟ้า ประปา ผ่านที่ดินแล้ว
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากที่ดินไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน ท่านจะต้องได้รับการยินยอมให้ปลูกสร้าง จากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ท่านต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาปลูกสร้างอาคารที่ดินนั้น จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์

การออกแบบอาคาร


▶ บริษัทฯ ให้การบริการออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับและการใช้ประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน ภายใต้งบประมาณก่อสร้างที่ท่านกำหนด
▶ การร่างแบบเบื้องต้น ทางบริษัทฯจะจัดทำ แบบคร่าวๆพร้อมทำแบบ 3D ให้ท่านดู โดยทางบริษัทฯ จะขอคิดค่ามัดจำแบบ เริ่มต้นเพียง 50,000 บาท เป็นต้นไป แล้วแต่ขนาดและความละเอียดของแบบ เงินจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน ถือเป็นค่าดำเนินการในการออกแบบ แต่สามารถนำมาหักเงินมัดจำงวดแรกของค่าก่อสร้างได้
▶ บริษัทฯ มีแบบอาคารให้ท่านเลือก โดยถ้าให้บริษัทฯ เป็นผู้ปลูกสร้าง จะไม่คิดค่าออกแบบ แต่ถ้าท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ปลูกสร้าง บริษัทฯ จะคิดค่าออกแบบอาคารเป็น 8% ของมูลค่าก่อสร้าง โดยวางเงินมัดจำในวันที่ตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบจำนวนเริ่มต้นที่ 50,000 บาท

ขั้นตอนการปลูกสร้าง

▶ จัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย
◈ สำเนาโฉนดขนาดเท่าของจริง
◈ สำเนาบัตรประชาชน
◈ รูปถ่ายที่ดินที่จะก่อสร้าง(ถ้ามี)
▶ แบบบ้านหรือคอนเซ็ปต์ ของบ้านที่ท่านต้องการ เช่น งบประมาณ , จำนวนผู้อยู่อาศัย , จำนวนห้องที่ต้องการ , วัสดุที่ต้องการ เป็นต้น
▶ ถ้าท่านต้องการให้ทางบริษัทฯ การออกแบบร่าง อาคารพร้อมทำ 3D และชี้แจ้งรายการวัสดุ พร้อมเสนอราคา ให้ท่านดูเป็นตัวอย่างในครั้งแรก ทางบริษัทฯจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่จะขอมัดจำค่าแบบ เริ่มต้นที่ 50,000 บาท ขึ้นไป แล้วแต่ขนาดและรูปแบบอาคาร – กรณีที่เป็นอาคารประเภทอื่น เช่น หอพัก, อาพาร์ทเม้นต์ , ตึกแถว , โรงงาน ฯลฯ มัดจำตั้งแต่ 75,000 บาท ขั้นไป
*** เงินจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน ถือเป็นค่าดำเนินการในการออกแบบ แต่สามารถนำมาหักเงินมัดจำงวดแรกของค่าก่อสร้างได้
▶ เมื่อแบบสถาปัตย์แล้วเสร็จ ทางบริษัทฯจะนัดเซ็นสัญญาก่อสร้างภายใน 30 วัน และมีค่ามัดจำสัญญา 15-20 % ของราคาก่อสร้าง
▶ ถ้าท่านต้องการให้ทางบริษัทฯดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง และขอสินเชื่อจากธนาคาร ท่านจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆให้ทางบริษัทฯอีกครั้ง
▶ ทางบริษัทฯพร้อมจะปฏิบัติงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา
▶ ทางบริษัทฯจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง หลังจากได้ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการนั้นๆ

การรับประกัน

▶ บริษัทฯ ยินดีรับประกันความเสียหายซึ่งเกิดกับตัวอาคาร 1 ปี อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของการก่อสร้าง
▶ งานโครงสร้าง สูงสุด 10 ปี*
▶ งานระบบไฟฟ้า และประปา สูงสุด 4 ปี*
▶ การติดตั้งหลังคา สูงสุด 5 ปี*
▶ คุณภาพวัสดุ สูงสุด 3 ปี*
▶ งานป้องกันปลวก สูงสุด 3 ปี*
**ระยะเวลารับประกันสูงสุดภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ**

เงื่อนไขการชำระเงิน

มัดจำค่าแบบ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป (ไม่สามารถคืนได้ แต่ใช้เป็นส่วนลดในการมัดจำสัญญาก่อสร้างในข้อ 2)
มัดจำสัญญาก่อสร้าง เมื่อเซ็นสัญญา ชำระเงินขั้นต่ำ ร้อยละ 15-20% ขึ้นไป ของการก่อสร้าง (ไม่สามารถคืนได้)
การชำระเงิน งวดก่อสร้าง ชำระตามรายละเอียดในสัญญาก่อสร้าง ซึ่งเงื่อนไขการรับชำระ ก็ต่อเมื่อปฏิบัติงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จเท่านั้นไม่มีการเบิกงวดนอกเหนือสัญญา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด  กรุณาติดต่อทางทางบริษัท เค โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เราหวังว่าจะได้รับใช้บริการจากท่านในอนาคตต่อไป


“ราคามาตรฐาน บริการครบวงจร กว่า 24 ปีแห่งคุณภาพ”
ONE STOP SERVICE

081-888-9496
Line : @khomecon